Calculadora financera

Calculadora financera

Quota de treball autònom

1- Cal escollir la base reguladora entre 841,8€ i 3.198,0 € (per a menors de 49 anys) i entre 907,5 € i 1665,9 € (per a majors de 49 anys)
2- Vols cobertura en cas d'incapacitat temporal?
3- Vols cobertura en cas d'enfermetats professionals i/o accidents de treball?
Quotes mensuals resultants